Archief

2 april 2024 De ziel van Heerlen

De ziel van Heerlen, met als gasten Camille Oostwegel en Joos Philippens.

Kan de voormalige nationale energiehoofdstad Heerlen zich nog ontworstelen aan het imago van sloopstad? Camille Oostwegel (kasteelheer in ruste), Joos Philippens (journalist De Limburger), Huib Daniëls (voormalig beleidsmedewerker Provincie Limburg) en Govert Derix (filosoof) vormen de ‘Ziel van Heerlen’. Elke donderdag wandelen de mannen door Heerlen op zoek naar cultureel erfgoed, of wat daar nog van over is. Kijken, zoeken, spreken met bewoners om vervolgens – pro deo, en gevraagd en ongevraagd – de gemeente te bestoken met plannen hoe de stad mooier en beter kan worden.

De ‘Ziel van Heerlen’ bestaat inmiddels drie jaar. Wat heeft dat opgeleverd? Welke projecten lopen er (het mediterrane Willemskwartier, de Dingertuin als groene jungle)? Wanneer heeft Heerlen haar ziel terug of blijft dat voor altijd een illusie? 

Michael Berg interviewt Camille Oostwegel en Joos Philippens over hun drijfveren en hun visie op de stad. Tevens presenteert de ‘Ziel van Heerlen’ op 2 april haar eigen optimistische toekomstvisie. Alle bezoekers van Podium Royal ontvangen een flyer waarmee ze een virtuele wandeling kunnen maken door het Heerlen van 2030.

De avond bestaat uit drie delen. Een gesprek met de gasten (een uur), een debat/vragenronde met het publiek (een kwartier) en tot slot een informeel samenzijn onder het genot van een drankje in de foyer. ‘Podium Royal’ wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen die met elkaar een serieus gesprek willen voeren over actuele maatschappelijke en culturele thema’s. 

Voor meer informatie: Michael Berg 06 27838855

 

5 maart 2024

De gezonde basisschool van de toekomst een succesvolle interventie? 

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”

Het initiatief voor de gezonde basisschool van de toekomst (GBT) lag in “jaartal” bij de onderwijsstichting Movare. Het is al vanaf een vroeg stadium intensief begeleid en onderzocht door de Universiteit Maastricht.  Al na vier jaar bleek GBT zeer hoopvolle resultaten op te leveren. Reden voor de Provincie om de uitbreiding naar dertig scholen te faciliteren door twee kwartiermakers te benoemen.

Onze gasten voor vanavond zijn:

Maria Jansen, emeritus hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht. Ze was vanaf het begin betrokken bij GBT als medeontwerper van het wetenschappelijk onderzoek.

Andrew Simons, programmamanager Onderwijsstichting Movare. Tevens projectleider en kwartiermaker GBT.

 

6 februari 2024

De stand van de rechtsbijstand in Parkstad

In de loop van dit jaar krijgt Universiteitsstad Heerlen eindelijk op initiatief van de Open Universiteit een eigen rechtswinkel. Oud-advocaat Jan Sengers interviewt Natasja Montulet, Hoofd praktijkonderwijs van de Open Universiteit, over dit initiatief. Aan de discussie neemt ook Math Starmans, advocaat in Heerlen, deel die zijn licht zal laten schijnen over de rol die de advocatuur vervult. In Heerlen zijn al het Juridisch Loket en het Huis van het Recht gevestigd en de vraag is in welke leemte de nieuwe rechtswinkel gaat voorzien. Wat mogen burgers van de rechtswinkel verwachten en voor wie is deze gratis rechtshulp bestemd? Zijn er in Heerlen nog sociaal advocaten bij wie de burger kan aankloppen of is dat alleen weggelegd voor de burger die zich voor rechtshulp verzekerd heeft? En hoe bekend zijn burgers met het bestaan van allerlei vormen van juridische dienstverlening of zien zij door de bomen het bos niet meer? Kortom: hoe is het in het algemeen gesteld met de rechtshulp aan de burger? 

 

5 december 2023

Bijna veertig jaar Open Universiteit in Heerlen.

Sinds 1984 zetelt de Open Universiteit in Heerlen, Daarmee is Heerlen een van dertien universiteitssteden in Nederland. Maar wie door de stad loopt merkt daar weinig van. De 15.000 studenten die aan de OU afstandsonderwijs volgen wonen voor het overgrote deel elders. Zo ook de docenten en professoren. Theo Bastiaens is de eerste Limburgse rector magnificus van de OU en wil de universiteit zichtbaarder maken voor de stad. Een verhuizing naar het Maankwartier lijkt voorlopig van de baan maar inhoudelijk zoekt de OU met o.a. een hoogleraar mijnschade en een gratis rechtswinkel in Heerlen-Noord nadrukkelijk naar meer aansluiting bij Heerlen en de regio. In Podium Royal interviewt Michael Berg Theo Bastiaens over zijn ambities en over het bijzondere onderwijs dat de OU te bieden heeft. 

 

7 november 2023

De toekomst van Zuyderland

Burgemeester Roel Wever van Heerlen, bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland en huisarts Jan Palmen zijn dinsdag 7 november te gast bij debatcentrum Podium Royal in Heerlen. Zij debatteren daar over de toekomst van het Heerlense ziekenhuis, nadat Zuyderland recent te kennen heeft gegeven het beddenhuis en de spoedeisende hulp in Heerlen mogelijk te  gaan sluiten. Een plan dat zoals bekend op massieve veerstand stuit in Parkstad en waar ook de Tweede Kamer inmiddels een motie tegen aangenomen heeft.

Gespreksleiders in het Royal-theater zijn oud-programmamaker en auteur Michael Berg en oud-journalist Peter Kamps. Het debat begint om 20.15 uur en duurt naar schatting inclusief een vragenronde tot maximaal 21.45 uur. Na afloop is er nog een informeel samenzijn in de foyer. ‘Podium Royal’ wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen die met elkaar een serieus gesprek willen voeren over actuele maatschappelijke en culturele thema’s.

 

3 oktober 2023

Gezondheidszorg onder druk

De Gezondheidsatlas van de GGD maakt duidelijk dat in onze regio de mensen gemiddeld minder gezond zijn dan in de rest van Nederland. Er is meer overgewicht, meer mensen roken, ze hebben meer last van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte of slapeloosheid, ze lopen een groter gevaar om een angststoornis of depressie te krijgen. Ze bewegen minder, ook al omdat ze vinden dat de omgeving daar vaak niet toe uitnodigt.

Luc Peeters (openbaar apotheker) gaat in gesprek met Hub Dautzenberg (fysiotherapeut en docent aan de Hogeschool Zuyd) en dr. Susy Braun (lector voeding, leefstijl en bewegen, Hogeschool Zuyd) over het verbeteren van de leefstijl met behulp van Leef!kaarten.

 

5 september 2023 

AI : fantastisch hulpmiddel of schrikbeeld voor de toekomst?

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 

Van de zelf scan kassa in de supermarkt tot online bestellingen, van zelfrijdende auto’s tot medische software die borstkanker kan opsporen. Iedere dag staat er iets over AI in de krant. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de technologie is voor iedereen beschikbaar. Ook voor de student die zijn scriptie laat schrijven door de computer.

Discussie alom. Over de zegeningen maar ook over de gevaren. Gaan we met gezichtsherkenning de kant van China op of niet? Hoe weet je of een filmpje echt is nu AI beeld en geluid tot in de perfectie kan manipuleren? Hoe controleren we de hightech bedrijven die AI produceren en alleen maar winst willen maken? Hebben we met AI een monster gecreëerd wat niet meer te stoppen valt?

In Podium Royal een debat over de voor- en nadelen en de beheersbaarheid van kunstmatige intelligentie.

Gesprekleider is Jos Verhoeven. Hij ontvangt Marieke Peeters (onderzoeker binnen het Lectoraat AI Hogeschool Utrecht, Oprichter Mooncake AI en medeoprichter Asimovo), Dr Roger Bemelmans (lector applied AI/Lectoraat Data Intelligence, Zuyd Hogeschool) en Prof. Dr. Hendrik Drachsler, (hdr faculteit Onderwijswetenschappen leren en Innoveren met AI, OU Heerlen).

Voor een verslag van het debat over de voor- en nadelen en de beheersbaarheid van kunstmatige intelligentie zie:  https://edutec.science/podium-royals-citizen-dialogue-ai-fantastic-tool-or-future-nightmare/

 

4 juli 2023 

Empathie als zachte kracht in een verdeelde wereld 

De kloof tussen maatschappelijke groepen lijkt alsmaar toe te nemen, ongeacht of het nu om politiek, (culturele) identiteit of religie gaat. Het is wij tegen zij. Het eigen gelijk wordt via (sociale) media uitgeschreeuwd. Het overbruggen van de verschillen lijkt onmogelijk. Of toch niet? Zijn er zachte krachten die kunnen helpen om werelden met elkaar in contact te laten komen ?

In een boeiende presentatie stelt Ankie Hoefnagels culturele intelligentie, en met name empathie, voor als vredelievend wapen in een wereld vol uitdagingen waarin samenwerking over grenzen juist zo belangrijk is. Zij put daarbij uit inzichten uit de sociale wetenschappen en filosofie.

Dr. Ankie Hoefnagels (Heerlen, 1963) is Lector Global Minds at Work bij Zuyd Hogeschool en onderzoeksdirecteur van Hotel Management School Maastricht. Zij publiceerde in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en schreef studieboeken over interculturele communicatie en gastvrijheid. Ze schrijft daarnaast maandelijks een column in de Limburger. Hoefnagels doceerde aan universiteiten in Spanje, Rusland en China en is thans Visiting Professor bij Penn State University in de Verenigde Staten. 

De avond bestaat uit drie delen. Een presentatie door Ankie Hoefnagels, een vragenronde met  publiek en tot slot een informeel samenzijn in de foyer.

 

6 juni 2023

De verbouwing van Heerlen Centrum

Het centrum van Heerlen ligt op de schop: hekken, bouwputten en containers. Het gemeentebestuur werkt er hard aan om de stad weer een dynamisch centrum te geven. Het Maankwartier, het stadskantoor en het schouwburgplein zijn voltooid. Het wachten is op het museumkwartier (inclusief nieuw Thermenmuseum), het Romeinse kwartier, het Schinkelkwartier, de filmhub naast bioscoop Royal en het PromenadePark. Het centrum van Heerlen moet groen en bruisend worden en daarmee aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

Een van de stuwende krachten achter de operatie is Jordi Clemens, wethouder onderwijs, cultuur en centrumontwikkeling van de gemeente Heerlen. Michael Berg spreekt met de voormalige geschiedenisleraar over zijn liefde voor de stad, over fouten uit het verleden, over leegstand, over het terugbrengen van onderwijsinstellingen naar het centrum en nog veel meer. Hoe verbouw je een centrum, waar vind je het geld en hoe zorg je ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan?

De avond bestaat uit drie delen. Een interview met Jordi Clemens, een vragenronde met  publiek en tot slot een informeel samenzijn in de foyer.

Registratie van het gesprek met Jordi Clemens: https://youtu.be/V5vHAlxBzCk

 

4 april 2023 

Gezondheidszorg onder druk 

De rijksoverheid besteedt 100 miljard euro aan gezondheidszorg, bijna een derde van de begroting. Toch kraakt het systeem aan alle kanten. Lange wachtlijsten, stakende verpleegkundigen, huisartsen met een burn-out, apothekersassistentes die bedreigd worden door ontevreden patiënten. Tijdens de coronapandemie beloofde de overheid beterschap, maar vanuit Den Haag is sindsdien weinig vernomen. Hoe houden we de gezondheidszorg op peil? Meer geld, een andere aanpak, meer verantwoordelijkheid bij de patiënt?

Luc Peeters (openbaar apotheker) gaat in gesprek met Cara van der Bolt (oud-cardioloog en nu therapeut klinische psycho-neuro-immunologie in opleiding) en Jan Palmen (huisarts en kaderarts diabetes en hart- en vaatziekten) over de problemen in de gezondheidszorg.

 

7 maart 2023 

Crisis in het onderwijs?

Op 7 maart vindt in het kader van Podium Royal een debat plaats over de crisis in het onderwijs. Oorspronkelijk zou Paul Kirschner hieraan deelnemen maar door een samenloop van omstandigheden kan hij niet aanwezig zijn.

Op dinsdagavond 7 maart zal daarom Kathleen Schlusmans, oud-onderwijskundige bij de Open Universiteit, in gesprek gaan met Marie-Jose Moers, oud-inspecteur onderwijs, en Thieu Kikken, voorzitter van het College van Bestuur van SOML (Stichting Onderwijs Midden Limburg). Deze stichting beheert zeven scholen, waaronder de zogenaamde Agora school waar leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderwijs en docenten dit enkel faciliteren. Er bestaan plannen om zo’n school ook in Parkstad op te richten.

 

7 februari 2023 

Bas Schoonderwoerd

Het afscheid van Bas Schoonderwoerd als directeur Parkstad Limburg Theaters is niet onopgemerkt gebleven. Ereburger Heerlen, Limburger van verdienste en nog meer eretitels vielen hem ten deel. Terecht. In de 29 jaar dat Bas Schoonderwoerd aan het roer stond van de theaters in Heerlen en Kerkrade is de regio uitgegroeid tot een theater hotspot waar nationale en internationale podiumkunstenaars graag komen. En dat dankzij een man die tweeënveertig jaar geleden als autodidact in de culturele sector belandde.

Michael Berg interviewt Bas Schoonderwoerd over zijn directeurschap en zijn jaren in Zuid-Limburg. Een gesprek over de magie van theater, de ideale programmering, de juiste zaal voor elke voorstelling, de politiek en het geld, het aanboren van nieuw publiek, kunsteducatie, het zoeken van partners, het zorgen voor reuring in de stad en het zelf produceren van voorstellingen.

Bas Schoonderwoerd laat een bloeiend theaterbedrijf achter. De kans dat hij in een zwart gat valt is niet erg groot. Hij houdt zijn bestuursfuncties aan bij het Euregionale dansfestival Schrit_tmacher, de Stichting Rosas Donamus en Visit Zuid-Limburg. En hij blijft in Heerlen wonen.

 

3 januari 2023

Bodelier vs. Ivens

Is de wereld overbevolkt of redden wij het straks ook met 10 miljard mensen? Leven wij van crisis naar crisis door roofbouw te plegen op de planeet of worden problemen te snel als crisis bestempeld? Is armoede een groter probleem dan de opwarming van de aarde? Mogen wij voor het oplossen van deze problemen vertrouwen op de creativiteit en het collectieve vermogen van de mens? Of is de mens bezig met zo’n gevaarlijk experiment, dat dat alleen door een fundamentele omslag in de maatschappij getackeld kan worden?

Oud-advocaat Jan Sengers gaat in gesprek met Ralf Bodelier en Wilfried Ivens.

Ralf Bodelier is filosoof, schrijver/essayist en hij organiseert inspiratiereizen en abdijsessies. Van zijn hand verscheen in 2022 Lang leve de mens.

Wilfried Ivens is milieuwetenschapper en als universitair hoofddocent verbonden aan de Open Universiteit. Van hem verscheen in 2022 het jeugdboek Waarom je voetafdruk groter is dan je schoenmaat.

 

6 december 2022

Kunst in de openbare ruimte in Parkstad. Eeuwige hangijzers?

Kunst in de openbare ruimte is van en voor iedereen. Voor velen is het de tegenhanger van museumkunst die als redelijk elitair wordt gezien. Anderen vrezen opleuking waarmee de vormende waarde van kunst in het geding komt. De intrinsieke waarde van kunst lijkt voor hen in het geding.

De gemeente Heerlen heeft bewust ingezet op een urban image en de hierbij behorende straatkunst. Deze relatief jonge kunstvorm is, zoals recent weer is gebleken, evenmin gevrijwaard van stevige discussies.

Redenen te over om als Podium Royal in gesprek te gaan met respectievelijk Sanne Gijsberts, wier naam onmiddellijk gekoppeld is aan de murals in de gemeente Heerlen, en Jos Som, de oud-burgemeester van Kerkrade die voor altijd verbonden zal blijven aan Viva la Vida. Ben van Melick verzorgt een korte inleiding en neemt vervolgens deel aan het gesprek. Marie-José Moers zal het gesprek leiden.

Aan de orde komen de functie en waarde van kunst in het algemeen en in het bijzonder van kunst in de openbare ruimte. Daarbij zoeken we naar antwoorden op een aantal vragen. Wie bepaalt wat en waar? Is de artistieke waarde meetbaar? Zijn de veronderstelde effecten van kunst in de openbare ruimte te meten? Wie zorgt er voor onderhoud? Wat is waard om te bewaren en wat verdwijnt mettertijd op de schroothoop? Hoe zorg je voor draagvlak? Hoe maak je van een terloopse kijker een aandachtige kijker?

 

4 oktober 2022

Laaggeletterdheid en ontlezing

In Nederland zijn naar schatting 1,3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor niet volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. In sommige onderzoeken is zelfs sprake van 2,5 miljoen laaggeletterden.

In Parkstad ligt het percentage laaggeletterden boven het landelijk gemiddelde. Zo’n 30.000 mensen in onze regio kunnen geen formulier invullen of ze kunnen een brief van de belastingdienst of de bijsluiter van de medicijnen niet lezen. Met alle gevolgen van dien. Hoe komt het dat zoveel mensen laaggeletterd zijn? Schiet het onderwijs te kort? Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlandse tieners niet goed genoeg kan lezen om teksten écht te begrijpen. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Welke rol speelt de ontlezing nu en in de toekomst? Wat zijn de mogelijkheden om het tij te keren en het aantal laaggeletterden omlaag te brengen?

Gespreksleider Michael Berg spreekt over deze onderwerpen met drie gasten: Fred Dijk (voorzitter Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad), Ben van Melick (Neerlandicus, columnist en oud-docent Nederlands havo en vwo) en Jos Feron (programmamanager MOVARE - onderwijsstichting met 46 basisscholen in Parkstad).

Agenda

7 mei 2024, Royal, van 20.00 - 21.30 uur

Het geluk van Heerlen, met professor Martin Burger, OU en Akshaya de Groot.

4 juni 2024

De afwikkeling van de mijnbouwschade, met als gasten professor Michiel Tjepkema en wethouder Casper Gelderblom


Nieuwsbrief