Wie zijn wij?

7 mei 2024, Royal, van 20.00 - 21.30 uur

Het geluk van Heerlen

Heerlen scoort meestal slecht op de lijstjes over welzijn. Dat geldt ook voor de cijfers over geluk. In Heerlen wonen de minst gelukkige mensen van Nederland, dat blijkt althans uit cijfers van het CBS. De stad scoort slecht op inkomen, gezondheid, werkloosheid, veiligheid, groen in de wijk. Allemaal factoren die van invloed zijn op het welbevinden.

Wat zeggen die cijfers ons echt over het geluk van Heerlen? Wat maakt een mens gelukkig? Aan welke knoppen kunnen overheid en werkgevers draaien om te zorgen dat Heerlen tot de meest gelukkige steden gaat horen? Welke invloed hebben inwoners? In samenwerking met Studium Generale opent Podium Royal Heerlen de deur voor belangrijke lessen in het sturen op geluk, gestoeld op wetenschap.

Aan het woord komen Martijn Burger, bijzonder hoogleraar Economie van het geluk en Akshaya de Groot, deskundige op het gebied van beleid en geluk. De avond bestaat uit drie delen: een interview onder leiding van Jos Verhoeven, een debat/vragenronde met het publiek en een informeel samenzijn in de foyer. 'Podium Royal' is een ontmoetingsplek voor mensen die met elkaar in gesprek gaan over actuele maatschappelijke en culturele thema’s.

Over Martijn Burger

Prof. dr. Martijn Burger is bijzonder hoogleraar Economie van het geluk aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. De leerstoel is ingesteld door onderzoeksinstituut Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO). Burger is academisch directeur van EHERO en daarnaast universitair hoofddocent bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Over Akshaya de Groot

Drs. Akshaya de Groot was initiatiefnemer en directeur van het Jeremy Bentham Instituut voor Beleid en Geluk in Heerlen. Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelde hij de eerste opleiding in Europa in beleidsmatig sturen op geluk. Hieraan namen ambtenaren en bestuurders uit heel Nederland deel. Akshaya werkt nu aan zijn boek “Geluk en onderwijs”.


4 juni 2024

De afwikkeling van de mijnbouwschade, met als gasten professor Michiel Tjepkema en wethouder Casper Gelderblom

Nieuwsbrief